NATURERHVERVSTYRELSEN

Fra brev-kaos…til korrekte kommaer og bedre brugerkommunikation!

”Det kommer til at tage al min tid, og alle medarbejderne skal oplæres.” – Er det også dét, du tænker, når du bliver præsenteret for et nyt IT system?

Det kan være tungt at implementere og forankre nye initiativer. Men en IT løsning i ”skyen” kan være et fantastisk redskab til at effektivisere, optimere og strømline kompetencerne. Det erfarede Learningbank sammen med NaturErhvervstyrelsen, da 700 medarbejdere skulle trænes i kommasætning, brevskrivning og bedre brugerkommunikation.

”Hjælp, vores brugere forstår os ikke!”

Hos NaturErhvervstyrelsen var man frustreret over, at kommunikationen med brugerne var vokset vildt. Lange breve – somme tider med fejl – resulterede i henvendelser på telefonen. Med andre ord: Det var tid til at rydde op.
Frihed kan være en god ting. Men medarbejderne savnede rammer og redskaber til at håndtere den daglige kommunikation. Her var det var en kæmpe fordel, at NaturErhvervstyrelsen havde styr på de manuelle processer, og der blev på kort tid defineret tre skabeloner, som dækkede de allerfleste kommunikationsbehov.

På en kort workshop tegnede vi sammen med de interne kommunikationsansvarlige hele uddannelsesforløbet på et whiteboard. Vi inkluderede træning i kommasætning, god skrivestil, processer, lovgivning og anvendelse af de nye skabeloner.

Blended Learning forløb

I løbet af 3 timer havde vi defineret en handlingsplan for at skabe et blended learning forløb med følgende elementer:

  • Fysiske uddannelsesdage (NaturErhvervstyrelsens egne undervisere)
  • Evaluering
  • E-læringsmoduler
  • Certificeringer
  • Opgaver
  • Quizzer og tests

Herefter valgte vi en ansvarlig medarbejder for hvert punkt og aftalte en deadline. To uger senere mødtes vi igen og tog en gennemgang af det udviklede materiale. Dernæst fik projektmedlemmerne superbrugertræning i Learningbank.

Optimal brug af de interne ressourcer

Med den valgte arbejdsform kunne NaturErhvervstyrelsen selv stå for træningen – og derved undgå dyre konsulenter udefra. De interne kommunikationsfolk skabte selv materialet. Learningbank hjalp med at sætte processen i system og sikre de rigtige digitale værktøjer. Derfor kunne vi sammen bringe indholdet i spil i forhold til de 700 medarbejdere.

I dag styrer NaturErhvervstyrelsen alle uddannelseshold igennem Learningbank. Deltagerne på uddannelsen kan løbende se deres egne fremskridt. Og administratorerne har hele tiden fingeren på pulsen, fordi de kan følge resultaterne via Learningbank.

Løsningen hos NaturErhvervstyrelsen er skabt for at opfylde flere kompetencerelaterede formål – her er nogle af dem:

  1. At give medarbejderne overblik, så de trygt kan træne og udvikle deres kompetencer.
  2. At sørge for ensartet information til alle medarbejdere og sikre, at alle har fået besked.
  3. At måle effekten både for den enkelte medarbejder og for hele træningsprojektet samlet.
  4. At måle effekten før, under og efter træningen.
Få casen direkte i din indbakke